Ordeliv textgranskar

Publicerad 2009-06-18

Ordeliv kan granska era texter på flera olika nivåer, det anpassar vi efter era behov.

Korrekturläsning

Korrekturläsning det vill säga kontroll av stavning, böjning, avstavning, kommatering och meningsbyggnad, exempelvis syftningsfel.

Anpassning

Förutom korrekturläsning tillkommer anpassning med hänsyn till läsarna och syftet med texten. Då tittar jag bland annat på följande:

  • Är ordvalet lämpligt?
  • Är meningsbyggnaden komplett?
  • Är stilen och tonen rätt?
  • Är sambandet och sammanhanget klart?

Disposition

Utöver föregående tillkommer ändring av disposition och rubriker.

Skriva om

Mycket omfattande bearbetning av texten för exempelvis en helt ny läsgrupp eller ett nytt syfte.

Välkommen till Ordeliv